ឧបត្ថម្ភដោយ៖ (ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុចលើ ស្លាកសញ្ញា ខាងក្រោម)  /  SPONSORS : (Please click on logo for more information)
កញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី៣ ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន អេផ្លើស អេស៊ា ណេតវើក (Aplus Asia Network) ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

បេក្ខនារីបានឈ្នះជ័យលាភី (កញ្ញា ហង់ ម៉ានីតា) នឹងត្រូវតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្ដាច់​​​ព្រ័ត្រ​កញ្ញាឯកទេសចរណ៍ពិភពលោកលើកទី១៩ នៅឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។ យើងសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ឧបត្ថម្ភទាំង ៤៥ រួមទាំងទូរទស្សន៍ MyTV ដែលបានឧត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកទេសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជានេះ ដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។

មានពានរង្វាន់ធំ៣ និងពានរង្វាន់បន្ទាប់បន្សំ៦ទៀត ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់បេក្ខនារី ជាមួយនឹងពានពិសេស៣ ក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅល្ងាចនោះដែរ។ លទ្ធផលមានដូចខាងក្រោម៖

លទ្ធផលវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

ជ័យលាភីលេខ១ : កញ្ញា ហង់ ម៉ានីតា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៤)
ជ័យលាភីលេខ២ : កញ្ញា នាថ ចន្រ្តី(បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១៧)
ជ័យលាភីលេខ៣ : កញ្ញា វ៉ាត់ ស្រីស (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១)

កញ្ញាឯកថតរូបស្អាត : កញ្ញា ឈឹម លក្ខិណា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១៤)
កញ្ញាឯកបិតិកភ័ណ្ឌ : កញ្ញា វ៉ាត់ ស្រីស (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១)
កញ្ញាឯកញញឹមស្រស់ : កញ្ញា ឆាន សោភា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ២៣)
កញ្ញាឯងមិត្តភាព : កញ្ញា ឯមឆាយាវល័ក្ខ (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ២)
កញ្ញាឯកស្រស់ឆើតឆាយ : កញ្ញា ហង់ ម៉ានីតា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៤)
កញ្ញាឯកបណ្ដាញសង្គម : កញ្ញា អ៊ួន វ៉ាន់នី (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៧)

ពានរង្វាន់ពិសេស

កញ្ញាឯកវួ (ក្រុមហ៊ុនមកពីកូរ៉េ) : កញ្ញា ហង់ ម៉ានីតា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៤)
ពានរង្វាន់អ្នកច្នៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់បុរាណល្អដាច់គេ : ហាងឡរ៉ែល (LAUREL)
ពានរង្វាន់អ្នកច្នៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់សម័យល្អដាច់គេ : ហាងឡរ៉ែល (LAUREL)

បេក្ខនារីជាប់វគ្គ ៨នាក់ចុងក្រោយ

កញ្ញា ហង់ ម៉ានីតា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៤)
កញ្ញា វ៉ាត់ ស្រីស (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១)
កញ្ញា អ៊ួន វ៉ាន់នី (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ៧)
កញ្ញា ឈឹម លក្ខិណា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១៤)
កញ្ញា នាថ ចន្រ្តី(បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១៧)
កញ្ញា ផល់ ពិសី (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ២០)
កញ្ញា តែ ស៊ុនសុដាលីកា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ១៨)
កញ្ញា សុខ ធីតា (បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ២២)

The 3rd Miss Tourism International Cambodia Pageant organized by Aplus Asia Network and supported by the Ministry of Culture & Fine Arts was a huge success on 6 December 2015 at the Ballroom of Sokha Phnom Penh Hotel.

The Winner, Ms. Hang Manita will now represent Cambodia to the 19th Miss Tourism International World Finals in 2016. We wish to thank all our 45 Sponsors for the 3rd Miss Tourism International Cambodia pageant, including our Official TV Station, MyTV that contributed to the success of this memorable function.

There were 3 Main Titles and 6 Subsidiary Titles awarded together with 3 Special Awards during that evening with the following results.

FINAL RESULTS

WINNER (No.1) : Miss Hang Manita (Contestant No.4)
First Runner Up (No.2) : Miss Neath Chantrey (Contestant No. 17)
Second Runner Up (No.3) : Miss Vat SreySor (Contestant No. 1)

Miss Photogenic : Miss Chhim Leakena (Contestant No. 14)
Miss Heritage : Miss Vat SreySor (Contestant No. 1)
Miss New Face : Miss Chhan Sophea (Contestant No. 23)
Miss Friendship : Miss Em Chhayavoleak (Contestant No. 2)
Miss Elegance : Miss Hang Manita (Contestant No.4)
Miss Social Media : Miss Ourn Vanny (Contestant No. 7)

SPECIAL AWARDS

Miss Whoo (From Korea) : Miss Hang Manita (Contestant No.4)
Best Traditional Tailor : LAUREL
Best Fashion Designer : LAUREL

TOP 8 FINALISTS

Miss Hang Manita (Contestant No. 4)
Miss Vat SreySor (Contestant No. 1)
Miss Ourn Vanny (Contestant No. 7)
Miss Chhim Leakena (Contestant No. 14)
Miss Neath Chantrey (Contestant No. 17)
Miss Phal Pisey (Contestant No. 20)
Miss Te Sunsodalika (Contestant No. 18)
Miss Sok Thida (Contestant No. 22)
 SUPPORTING MEDIA :